Tài khoản

Máy làm viên hoàn, Máy móc thiết bị phục vụ cho các nghành sản xuất trong lĩnh vực Đông y chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Máy làm viên hoàn, Máy móc thiết bị phục vụ cho các nghành sản xuất trong lĩnh vực Đông y.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.